Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

 Data ogłoszenia Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
 12.06.2018

Darłowo – Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 2/26, 2/35 i 2/36 o łącznej pow. 5,5572 ha, obręb 0001 Darłowo 1, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, położonej przy ul. Zwycięstwa 26 w Darłowie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098432/4, bez wyposażenia.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.

 1. Ogłoszenie przetargowe.
 2. Wzór oświadczenia.
 3. Informacja o ochronie danych osobowych
 4. Wypisy z rejestru gruntów.
 5. Wyrysy z mapy ewidencyjnej.
 6. Warunki zabudowy
 7. Załącznik do warunków zabudowy
 8. Warunki techniczne przyłączenia
 9. Zaświadczenie nr 1(lasy)
 10. Zaświadczenie nr 2(przeznaczenie terenu).
 11. Zdjęcie 1
 12. Zdjęcie 2
 13. Zdjęcie 3
 14. Zdjęcie 4
 15. Zdjęcie 5
Licytacja odbędzie się 06.09.2018 godz. 12.00

Biuro Zarządu
AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

 18.05.2018

Mielno – Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z kompleksu działek nr 4/289; 4/290; 4/293; 4/294; 4/295; 4/296; 4/297; 4/298; 4/299; 4/300; 4/301; 4/302; 4/303; 4/304; 4/305 o łącznej pow. 1,0920 ha oraz udziału w wysokości 8627/10000 w działce drogowej nr 4/292 o pow. 0,0679 ha, położonej przy ul. por. Wł. Suriana w Mielnie, obręb 0020 Mielno,  gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.

 1. Ogłoszenie przetargowe.
 2. Wzór oświadczenia.
 3. Wypisy z rejestru gruntów.
 4. Wyrysy z mapy ewidencyjnej.
 5. Wypis ze Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 6. Zaświadczenie nr 1.
 7. Zaświadczenie nr 2.
 8. Dokumentacja zdjęciowa.
Data przetargu 18.06.2018 godz. 12.00

Biuro Zarządu
AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

30.05.2018

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej 31, w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas określony składnika aktywów trwałych stanowiącego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną przy ul. Wschodniej 31 w Kołobrzegu, działka nr ewid. 3/2 obręb 0014, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie o powierzchni 3,0322 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00048992/3, wraz z wyposażeniem.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 1. Ogłoszenie przetargowe
 2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia
 3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – oświadczenie
 4. Załącznik nr 2A do ogłoszenia – informacja o danych osobowych
 5. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – umowa dzierżawy nieruchomości
 6. Załącznik nr 4 do umowy- wzór aktu notarialnego
 7. Załącznik nr 5 do ogłoszenia – wzór aktu notarialnego
 8. Wypis z rejestru gruntów
 9. Wyrys z mapy ewidencyjnej
 10. zdjęcie 1
 11. zdjęcie 2
Data przetargu  18.06.2018 godz. 10:30

Biuro Zarządu
AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Mienia, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl