Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

 Data ogłoszenia Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
25.07.2019

Maróz  – przetarg nieograniczony-ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w trzech postępowaniach.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Ogłoszenie przetargowe.

Zał. nr 1. Wzór oświadczenia.

Zał. nr 2. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zał. nr 3. Mapa  ewidencyjna.

Zał. nr 4. Wypis z rejestru gruntów.

Zał. nr 5 Wypis ze SUiKZP.

Zał. nr 6. Wypis z MPZP.

Zał. nr 7. Zaświadczenie dot. lasów.

Zał. nr 8. Zaświadczenie dot. rewitalizacji.

Data i miejsce przetargu/składania ofert

Data przetargu 19.09.2019 r.

godz. 12:00 – postępowanie nr I

godz. 12:40 – postępowanie nr II

godz. 13:20 – postępowanie nr III

 

AMW REWITA Sp. z o.o.
Biuro Zarządu
ul. Św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

 
30.05.2019

Hel: Przetarg ustny nieograniczony. Licytacja na czas określony od 1.07.2019 do 30.06.2022 nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.: – 139 i 140 i 138/43  o łącznej powierzchni 2,0051 ha, wraz z wyposażeniem.
1. Ogłoszenie
2. Projekt umowy dzierżawy
3. Wzór oświadczenia
4. Mapa ewidencyjna
5. Informacja z rejestru gruntów 139 i 140
6. Informacja z rejestru gruntów 138_43
7. Zdjęcie 1
8. Zdjęcie 2
9. Zdjęcie 3

 

Składanie zgłoszeń w dniu 18.06.2019 r. w godzinach od 9:00 do 11:00. Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2019 o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15 Wyniki postępowania

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Mienia, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl