Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

 Data ogłoszenia Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
 10.04.2018

Hel – PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – LICYTACJA NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OKREŚLONY OD 15.06.2018 r. DO 17.09.2018 r.  nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.:
– 139 i 140 i 138/43  o łącznej powierzchni 2,0051 ha, wraz z wyposażeniem.

Dokumentacja przetargowa:

1. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Hel,
2. Zdjęcie nieruchomości 1,
3. Zdjęcie nieruchomości 2,
4. Zdjęcie nieruchomości 3,
5. Wzór oświadczenia,
6. Projekt umowy dzierżawy,
7. Informacja z rejestru gruntów dla działek o nr ewid. 139 i 140,
8. Informacja z rejestru gruntów dla działki o nr ewid. 138/43,
9. Mapa ewidencyjna

Licytacja odbędzie się w dniu 25.04.2018 o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Mienia, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl