Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

 Data ogłoszenia Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
05.11.2018 Stegna  – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1,2744 ha, obręb 0015 Stegna, gmina Stegna, powiat nowodworski, województwo pomorskie, położonej przy ul. Lipowej 31 w Stegnie, objętej księgą wieczystą nr GD2M/00045993/0, bez wyposażenia.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

 1. Ogłoszenie przetargowe.
 2. Wzór oświadczenia.
 3. Informacja o ochronie danych osobowych.
 4. Wypis z rejestru gruntów.
 5. Wyrys z mapy ewidencyjnej.
 6. Zaświadczenie ze SUiKZP.
 7. Zaświadczenie – lasy.
 8. Zdjęcie nr 1.
 9. Zdjęcie nr 2.
 10. Zdjęcie nr 3.
 11. Zdjęcie nr 4.
 12. Zdjęcie nr 5.
Data przetargu:
17.01.2019 r.
godz. 12.00

AMW REWITA Sp. z o.o.

Biuro Zarządu
Św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Mienia, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl