Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

 

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

 Data ogłoszenia Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
05.02.2018

Mielno – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 4/287 o pow. 1,4133 ha,  położoną przy ul. por. Wł. Suriana w Mielnie, obręb 0020 Mielno,  gmina Mielno.

Dokumentacja przetargowa
1. Ogłoszenie
2. Wzór oświadczenia
3. Wypis z rejestru gruntów
4. Mapa ewidencji gruntów
5. Wypis ze Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6. Zaświadczenie
7. Zdjęcia nieruchomości

 02.03.2018 r.
godz. 13:00
Biuro Zarządu Spółki
ul. św. Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa
12.01.2018

Kołobrzeg  – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas określony nieruchomości zabudowanej, gruntowej, obejmującej działkę nr ewid. 3/2 obręb 0014 przy ul. Wschodniej 31, w Kołobrzegu, wraz z wyposażeniem.

Dokumentacja przetargowa
1. Ogłoszenie
2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Charakterystyka obiektów
3. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  Wzór oświadczenia
4. Załącznik nr 3 – projekt umowy
5. Załącznik nr 4 do umowy – Wzór aktu notarialnego
6. Załącznik nr 5 do umowy – Wzór aktu notarialnego
7. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Wypis z ewidencji gruntów
8. Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – Wyrys z mapy ewidencyjnej
9. Załącznik nr 8 do Ogłoszenia – Wypis z kartoteki budynków

5.02.2018
godz. 9.00-11.00
Biuro Zarządu Spółki
ul. Św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Nieruchomości, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl

Archiwum