Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

Data ogłoszenia  Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
 

 

 

 

14.09.2020

Maróz: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w pięciu postępowaniach.

Ogłoszenie przetargowe.
Zał. nr 1. Wzór oświadczenia.
Zał. nr 2. Informacja o ochronie danych osobowych.
Zał. nr 3 Mapa.
Zał. nr 4. Wypis z rejestru gruntów.
Zał. nr 5. Wypis ze SUiKZP.
Zał. nr 6. Wypis z MPZP.
Zał. nr 7. Zaświadczenie dot. lasów.
Zał. nr 8. Zaświadczenie dot. rewitalizacji.

Termin przetargu – 15.10.2020 r.

godz. 11:00 – postępowanie nr I

godz. 11:30 – postępowanie nr II

godz. 12:00 – postępowanie nr III

godz. 12:30 – postępowanie nr IV

godz. 13:00 – postępowanie nr V

w siedzibie Spółki
AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
I piętro, sala konferencyjna.

 

 

 

   

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Mienia, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl