Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

 Data ogłoszenia Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
 12.06.2018

Darłowo – Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 2/26, 2/35 i 2/36 o łącznej pow. 5,5572 ha, obręb 0001 Darłowo 1, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, położonej przy ul. Zwycięstwa 26 w Darłowie, objętej księgą wieczystą nr KO1K/00098432/4, bez wyposażenia.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.

 1. Ogłoszenie przetargowe.
 2. Wzór oświadczenia.
 3. Informacja o ochronie danych osobowych
 4. Wypisy z rejestru gruntów.
 5. Wyrysy z mapy ewidencyjnej.
 6. Warunki zabudowy
 7. Załącznik do warunków zabudowy
 8. Warunki techniczne przyłączenia
 9. Zaświadczenie nr 1(lasy)
 10. Zaświadczenie nr 2(przeznaczenie terenu).
 11. Zdjęcie 1
 12. Zdjęcie 2
 13. Zdjęcie 3
 14. Zdjęcie 4
 15. Zdjęcie 5
Licytacja odbędzie się 06.09.2018 godz. 12.00

Biuro Zarządu
AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Mienia, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl