Nieruchomości

AKTUALNE PRZETARGI

Ważne dokumenty:

Zasady zbywania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Zasady oddawania do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych AMW REWITA Sp. z o.o.

Katalog Nieruchomości AMW REWITA Sp. z o.o.

Ważne linki:
Archiwum ofert: dwwam.nowybip.pl/nieruchomosci

 Data ogłoszenia Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert Ogłoszenie wyników
22.05.2019 Darłowo: Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku magazynowym nr 157 zlokalizowanym na terenie kompleksu wypoczynkowego (dawny ośrodek „Neptun”), przy ul. Zwycięstwa 26 w Darłowie
1. Ogłoszenie
2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Oferty można składać do
31maja 2019 roku
osobiście lub listownie:
Oddział Rewita Mielno
ul. Suriana 24,
76-032 (Mielno)
 
30.05.2019

Hel: Przetarg ustny nieograniczony. Licytacja na czas określony od 1.07.2019 do 30.06.2022 nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid.: – 139 i 140 i 138/43  o łącznej powierzchni 2,0051 ha, wraz z wyposażeniem.
1. Ogłoszenie
2. Projekt umowy dzierżawy
3. Wzór oświadczenia
4. Mapa ewidencyjna
5. Informacja z rejestru gruntów 139 i 140
6. Informacja z rejestru gruntów 138_43
7. Zdjęcie 1
8. Zdjęcie 2
9. Zdjęcie 3

Składanie zgłoszeń w dniu 18.06.2019 r. w godzinach od 9:00 do 11:00. Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2019 o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15  

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny celem uzyskania dodatkowych informacji

AMW REWITA Sp. z o.o. • ul. św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
Departament Mienia, tel. +48 501 530 845 • e-mail nieruchomosci@rewita.pl