Nieruchomości 2015

Data
ogłoszenia

OGŁOSZENIE Termin
składania
ofert
Ogłoszenie
wyników
14.09.2015

WIENIOTOWO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek gruntowych niezabudowanych o pow. 0.4535 ha i 0.5351 ha w Wieniotowie, gm. Ustronie-Morskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów – kompleks działek >
04. Wypis z Rejestru Gruntów – droga >
05. Wypis z MPZP >

05.10.2015
do godz. 13:00
14.09.2015

MARÓZ – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 12 niezabudowanych działek o pow. od ok. 0.1150 ha do ok. 0.1820 ha, położonych w miejscowości Maróz, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów >
04. Wyrys z Rejestru Gruntów >
05. Wypis z SUiKZP >
06. Wyrys z SUiKZP >
07. Legenda do wyrysu SUiKZP >

05.10.2015
do godz. 12:00
14.09.2015

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowanych niezabudowanych działek (ok. 200 m od plaży nadmorskiej), położonych w Mielniu-Unieściu, gm. Mielno.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów – kompleks działek >
04. Wyrys z mapy ewidencyjnej >
05. Wypis z SUiKZP >

05.10.2015
do godz. 11:00
14.09.2015

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem internatu o pow. użytkowej 440 m2, obejmujęcej działkę nr 2705/9 o pow. 0.3204 ha wraz z prawem odpłatnej jednorazowo służebności drogowej przez działkę nr 2705/10, położonej w Kościelisku.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Decyzja podziałowa >
04. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/09 >
05. Wypis z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/10 >
06. Wykaz zmian gruntowych >
07. Wypis z MPZP >
08. Fotografie nieruchomości >

05.10.2015
do godz. 10:00
04.08.2015

MARÓZ – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 12 niezabudowanych działek o pow. od ok. 0.1150 ha do ok. 0.1820 ha, położonych w miejscowości Maróz, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Zał. nr 1 do ogłoszenia przetargowego >
03. Formularz zgłoszeniowy >
04. Decyzja podziałowa >
05. Warunki zabudowy >
06. Zał. nr 1 do warunków zabudowy >
07. Fotografia nieruchomości >
08. Wypis z Rejestru Gruntów >
09. Wypis z SUiKZP >
10. Wyrys z SUiKZP >
11. Legenda do wyrysu SUiKZP >

25.08.2015 do godz. 12:00
31.07.2015

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem internatu o pow. użytkowej 440 m2, obejmujęcej działkę nr 2705/9 o pow. 0.3204 ha wraz z prawem odpłatnej jednorazowo służebności drogowej przez działkę nr 2705/10, położonej w Kościelisku.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Decyzja podziałowa >
04. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/09 >
05. Wypis z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/10 >
06. Wykaz zmian gruntowych >
07. Wypis z MPZP >
08. Fotografie nieruchomości >

25.08.2015
do godz.
12:00
06.07.2015

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem internatu o pow. użytkowej 440 m2, obejmujęcej działkę nr 2705/9 o pow. 0.3204 ha wraz z prawem odpłatnej jednorazowo służebności drogowej przez działkę nr 2705/10, położonej w Kościelisku.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Decyzja podziałowa >
04. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/09 >
05. Wypis z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/10 >
06. Wykaz zmian gruntowych >
07. Wypis z MPZP >
08. Fotografie nieruchomości >

24.07.2015
do godz.
09:00
03.07.2015

WIENIOTOWO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 działek gruntowych niezabudowanych o pow. od ok. 0.4000 ha do ok. 0.9890 ha, położonych w Wieniotowie, gm. Ustronie-Morskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów – kompleks działek >
04. Wypis z Rejestru Gruntów – droga >
05. Wyrys z mapy ewidencyjnej >
06. Wypis z MPZP >

24.07.2015
do godz.
11:00
03.07.2015

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowanych niezabudowanych działek – ok. 200 m od plaży nadmorskiej, położonych w Mielnie-Unieściu, gm. Mielno.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów – kompleks działek >
04. Wyrys z mapy ewidencyjnej >
05. Wypis ze SUiKZP

24.07.2015
do godz.
10:00
28.05.2015

WIENIOTOWO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 7 działek gruntowych niezabudowanych o pow. od ok. 0.4000 ha do ok. 0.9890 ha, położonych w Wieniotowie, gm. Ustronie-Morskie.

UWAGA! W związku z modernizacją gruntów w Wieniotowie przez
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu uprzejmie informujemy,
że postępowanie przetargowe decyzją Zarządu Spółki Domy Wczasowe WAM zostało unieważnione  w dn. 25.06.2015 r.
(DOMUKENTACJA PRZETARGOWA pkt. nr 7)

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów – kompleks działek >
04. Wypis z Rejestru Gruntów – droga >
05. Wyrys z mapy ewidencyjnej >
06. Wypis z MPZP >
07. Unieważenie postępowania przetargowego z dn. 25.06.2015 r. >

25.06.2015
do godz.
10:00
28.05.2015

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowanych niezabudowanych działek – ok. 200 m od plaży nadmorskiej, położonych w Mielnie-Unieściu, gm. Mielno.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów >
04. Wypis ze SUiKZP >
05. Wyrys z mapy ewidencyjnej >

25.06.2015
do godz.
11:00
14.05.2015

SOPOT – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wypoczynkowym Meduza, położnej w Sopocie przy ul. Kilińskiego 5-9, ok. 100 m od plaży, obejmującej działkę nr 130/1 o pow. 0.3204 ha wraz z udziałem w działce drogowej nr 1/4.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wypis z Rejestru Gruntów – dz. nr 130/1 >
04. Wypis z Rejestru Gruntów – dz. nr 1/4 (droga) >
05. Wyrys z mapy ewidencyjnej >
06. Wypis z MPZP >
07. Wyrys z MPZP >
08. Fotografia nieruchomości 1 >
09. Fotografia nieruchomości 2 >

11.06.2015
do godz.
12:00
14.05.2015

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem internatu o pow. użytkowej 440 m2, obejmujęcej działkę nr 2705/9 o pow. 0.3204 ha wraz z prawem odpłatnej jednorazowo służebności drogowej przez działkę nr 2705/10, położonej w Kościelisku.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Decyzja podziałowa >
04. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/9 >
05. Wypis z Rejestru Gruntów – dz. nr 2705/10 >
06. Wykaz zmian gruntowych >
07. Wypis z MPZP >
08. Fotografie nieruchomości  >

11.06.2015
do godz.
11:00
26.05.2015

JURATA – Oddział Rewita WDW Jurata ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę lokali i powierzchni użytkowych znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego Rewita WDW Jurata.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie o wynajmie i dzierżawie >

02. Regulamin najmu i dzierżawy >

09.06.2015
do godz.
10:00
 
02.04.2015

DARŁOWO – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW Neptun, położonej w Darłowie przy ulicy Zwycięstwa 26, obejmującej działkę nr 2/36 o pow. 3.2402 ha, woj. zachodnio-pomorskie, powiat sławieński, gmina m. Darłowo.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie o przetargu >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy >
04. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >
05. Wypis z Rejestru Gruntów >
06. Wyrys z Rejestru Gruntów >

16.04.2015
do godz.
11:00
04.03.2015

W dniu 18.03.2015 r. Zarząd Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z §4 ust. 9 Regulaminu sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zmienia warunku przetargu pisemnego nieograniczonego dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW Neptun, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26 (woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina m. Darłowo) ogłoszonego w dniu 4-ego marca 2015 r. i ogłasza nowy termin wpłaty wadium oraz składania ofert, tj.:

  • wadium należy wpłacić w terminie do dnia 30.03.2015 r.
  • przetarg odbędzie się w dniu 01.04.2015 r.

Pozostałe warunki w/w przetargu pozostają bez zmian.

DARŁOWO –  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW Neptun, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina i miasto Darłowo.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Aktualizacja ogłoszenia przetargowego >
02. Ogłoszenie przetargowe >
03. Aktualizacja warunków przetargu>
0
4. Warunki przetargu >
05. Wzór oferty >
06. Wypis z Rejestru Gruntów >
07. Wyrys z Rejestru Gruntów >
08. Warunki zabudowy >
09. Załącznik do warunków zabudowy >

01.04.2015
do godz.
11:00
19.02.2015

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem internatu o pow. użytkowej 440 m2, obejmujęcej działkę nr 2705/9 o pow. 0.3204 ha wraz z prawem odpłatnej jednorazowo służebności drogowej przez działkę nr 2705/10, położonej w Kościelisku.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie przetargowe >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Decyzja podziałowa >
04. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów dz. nr 2705/9 >
05. Wypis z Rejestru Gruntów dz. nr 2705/10 >
06. Wykaz zmian gruntowych >
07. Wypis z MPZP >
08. Zdjęcia nieruchomości >

10.03.2015
do godz.
11:00
17.02.2015

STEGNA – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1.2744 ha, położonej w Stegnie, gmina Stegna przy ul. Lipowej 31.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie o przetargu >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy >
04. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >
05. Zaświadczenie ze Studium Zagospodarowania >
06. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
07. Wykaz zmian gruntowych w Rejestrze Gruntów >
08. Nadanie nr porządkowego >
09. Zdjęcie nieruchomości 1 >
10. Zdjęcie nieruchomości 2 >
11. Zdjęcie nieruchomości 3 >

05.03.2015
do godz.
11:00
03.02.2015

KOŁOBRZEG – przetarg ustny nieograniczony – licytacja na dzierżawę nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 3/2 o pow. 3.0322 ha, zabudowanej budynkami ośrodka wypoczynkowego WDW, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 31, wraz z wyposażeniem.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie o przetargu >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy>
04. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >

25.02.2015
do godz.
11:00
19.01.2015

STEGNA – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1.2744 ha, położonej w Stegnie, gmina Stegna przy ul. Lipowej 31.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie o przetargu >
02. Formularz zgłoszeniowy >
03. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy >
04. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >
05. Zaświadczenie ze Studium Zagospodarowania >
06. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
07. Wykaz zmian gruntowych w Rejestrze Gruntów >
08. Nadanie nr porządkowego >
09. Zdjęcie nieruchomości 1 >
10. Zdjęcie nieruchomości 2 >
11. Zdjęcie nieruchomości 3 >

12.02.2015
do godz. 11:00