Postępowanie kwalifikacyjne – Wiceprezes AMW REWITA

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
Niniejsze postpowanie kwalifikacyjne dotyczy wyłonienia kandydata na Wiceprezesa Zarządu III kadencji Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o. na lata 2017 – 2020.

Całość ogłoszenia dostępna w poniższym pliku:
 Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa AMW REWITA Sp. z o.o.