Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu AMW REWITA

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dwóch Wiceprezesów Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r. do godziny 12.00 za potwierdzeniem odbioru w Biurze Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o. lub drogą pocztową na adres siedziby Spółki: ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Treść ogłoszenia znajduje się w poniższym linku:
Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesów Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.