Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu AMW REWITA

Rada Nadzorcza  AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa  Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
Niniejsze postępowanie kwalifikacyjne dotyczy wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu
III kadencji Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o. na lata 2017 – 2020.

Całość ogłoszenia dostępna w poniższym linku:
Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o. o.

Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 8 stycznia 2019 r. do godziny 15.00  (w dniu 24 grudnia 2018 roku Biuro Zarządu jest nieczynne)
za potwierdzeniem odbioru w Biurze Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o. lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres siedziby Spółki: św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.