Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
I. ZAMAWIAJĄCY:
AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15
II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

AMW REWITA Sp. z o.o.
ul. Św. Jacka Odrowąża 15,
03-310 Warszawa e-mail: l.zakowski@rewita.pl
Osoba wyznaczona do kontaktów:
imię i nazwisko, e-mail: Łukasz Żakowski, l.zakowski@rewita.pl
III. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostarczenie Platformy internetowej umożliwiającej reklamowanie, wprowadzanie, sprzedawanie, promowanie lub oferowanie produktów i usług oferowanych przez AMW Rewita Sp. z o.o.

Zał. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego