Offer for MON

Announcements

Aktualne przetargi

Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Rogowie przy ul. Kołobrzeskiej o pow. ok. 15.100 m2 z dn. 16.03.2022r.

Rogowo ul. Kołobrzeska –  przetarg ustny nieograniczony, w formie licytacji, na dzierżawę na czas określony 60 miesięcy nieruchomości gruntowej o pow. ok. 15.100 m2. Przedmiot przetargu stanowi wydzielony obszar z działek  387/3 i 387/4 w obrębie Mrzeżyno 3, gmina Trzebiatów, powiat gryficki, woj. pomorskie, opisanej w KW nr SZ1G/00011525/7.

Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2022 r. na konto AMW REWITA Sp. z o.o. numer: 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg – dzierżawa – Rogowo”. Licytacja odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie. Szczegóły przetargu w poniższym Ogłoszeniu

Borówno ul. Spacerowa 1 - Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości – aktualizacja ogłoszenia z dn.18.02.2022r.

Borowno ul.  Spacerowa 1 –  przetarg ustny nieograniczony, w formie licytacji, na dzierżawę na czas określony 36 miesięcy nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ew.: 88/16, 93/10, 93/13, 275/2 o łącznej pow. 10,8096 ha, woj. mazowieckie, kujawsko-pomorskie, KW nr BY1B/00029279/2.

Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022 r. w pieniądzu na konto AMW REWITA Sp. z o.o. numer: 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg – dzierżawa Borówno”. Licytacja odbędzie się w dniu  23.03.2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie.

Szczegóły przetargu w poniższym Ogłoszeniu:

Send request
Resort which were choosed: Brak
Reserve stay in AMW Rewita
By booking directly from amwrewita.pl you are guaranteed the lowest price!
Arrival date
Date of departure
Facility
No results
Number of people
Number of kids
Promo code