Kołobrzeg

Nieruchomość w Kołobrzegu

Kołobrzeg: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kołobrzegu.
1. Ogłoszenie przetargowe zmiana z dnia 13.09.2019
2. Ogłoszenie przetargowe
3. Studium
4. Studium – mapa
5. Wypis z Rejestru Gruntów
6. Wyrys z mapy
7. Wzór oświadczenia
8. Informacja o ochronie Danych Osobowych
9. Zdjęcie 1
10. Zdjęcie 2
11. Zdjęcie 3
12. Zdjęcie 4
13. Zdjęcie 5
14. Zdjęcie 6
15. Zdjęcie 7
16. Zdjęcie 8
17. Zdjęcie 9