Nieruchomości 2017

Data
ogłoszenia

OGŁOSZENIE Termin
składania
ofert
Załączniki
04.07.2017

MIELNO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 4/286 o pow. 1,4597 ha, położonej w Mielnie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:

  1. Ogłoszenie przetargowe
  2. Wzór oświadczenia
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Wyrys z mapy ewidencyjnej
  5. Wypis ze SUiKZP
24.07.2017
godz. 11:00
wyniki przetargu dotyczącgo działki nr 4/286
12.06.2017 Dzierżawa nieruchomości w Darłowie 19.06.2017
godz.12:00
wyrys z mapy ewidencyjnej