Nieruchomości 2016

Data
ogłoszenia

OGŁOSZENIE Termin
składania
ofert
Ogłoszenie
wyników
2016.03.31

JURATA – Oddział Rewita WDW Jurata ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę lokali i powierzchni użytkowych znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego Rewita WDW Jurata.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie o przetargu >

02. Regulamin najmu i dzierżawy >

13.04.2016
do godz.
09:00
 
04.03.2016

JURATA – Oddział Rewita WDW Jurata ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę lokali i powierzchni użytkowych znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego Rewita WDW Jurata.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
01. Ogłoszenie o przetargu >

02. Regulamin najmu i dzierżawy >

18.03.2016
do godz. 09:00