Nieruchomości 2014

Data
ogłoszenia

OGŁOSZENIE Termin
składania
ofert
Ogłoszenie
wyników
26.11.2014

KOŁOBRZEG – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW KOŁOBRZEG, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 31, obejmującej działkę nr 3/2, obręb 0014, woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki I przetargu  >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów  >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Informacja dot. SUiKZP >
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >

18.12.2014 do godz. 11.00
25.11.2014

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem internatu o pow. użytkowej 440 m2, obejmujęcej działkę nr 2705/9 o pow. 0,3204 ha wraz z prawem odpłatnej jednorazowo służebności drogowej przez działkę nr 2705/10, położonej w Kościelisku.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Decyzja podziałowa >
3. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów dz. nr 2705/9  >
4. Wypis z Rejestru Gruntów dz. nr 2705/10 >
5. Wykaz zmian gruntowych >
6. Wypis z MPZP >
7. Zdjęcia nieruchomości  >

19.12.2014 do godz. 11.00
29.10.2014

DARŁOWO –  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW Neptun, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina miasto Darłowo.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Warunki przetargu  >
3. Wzór oferty >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Warunki zabudowy >
7. Załącznik nr 1 do warunków zabudowy >

25.11.2014 do godz. 11.00
24.10.2014

KOŁOBRZEG – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW KOŁOBRZEG, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 31, obejmującej działkę nr 3/2, obręb 0014, woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki I przetargu  >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów  >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Informacja dot. SUiKZP >
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >
8. Zdjęcie nieruchomości 2 >

20.11.2014 do godz. 11.00
17.10.2014

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem internatu o pow. użytkowej 440 m2, obejmujęcej działkę nr 2705/9 o pow. 0,3204 ha wraz z prawem odpłatnej jednorazowo służebności drogowej przez działkę nr 2705/10, położonej w Kościelisku.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Decyzja podziałowa >
3. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów dz. nr 2705/9  >
4. Wypis z Rejestru Gruntów dz. nr 2705/10 >
5. Wykaz zmian gruntowych >
6. Wypis z MPZP >
7. Zdjęcia nieruchomości  >

07.11.2014 do godz. 11.00  
03.10.2014

STEGNA – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW RELAKS, położonej w Stegnie przy ul. Lipowej 15, obejmującej działkę nr 1231/2, obręb 0015 Stegna, woj. pomorskie, powiat nowodworski.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypisi wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Wypis ze SUiKZP >
6. Zdjęcie nieruchomości 1 >
7. Zdjęcie nieruchomości 2 >
8. Zdjęcie nieruchomości 3>
9. Pismo z UG Stegna >

29.10.2014 do godz. 11.00  
26.09.2014

SOPOT – przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wypoczynkowym Muszelka, położnej w Sopocie przy ul. Kilińskiego 11, ok. 50 m od plaży, obejmującej działkę nr 130/5 o pow. 0,3390 ha wraz z działkę drogową nr 1/1 i udziałem w działce drogowej nr 1/4

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. działając z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami równości i konkurencyjności, załącza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. przetargu na przedmiotową nieruchomość w Sopocie.
1. Udzielenie wyjaśnień >
2.
Informacja dot. sieci >
3. Udzielenie wyjaśnień2 >

 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Wypis z Rejestru Gruntów – 130/5 >
4. Wypis z Rejestru Gruntów – działki drogowe >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Wypis z MPZP >
7. Wyrys z MPZP >
6. Zdjęcie nieruchomości  >

22.10.2014 do godz. 12.00  
15.09.2014

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej domkami campingowymi, stołówką oraz kawiarnią, położoną ok. 150 m od plaży nadmorskiej, obejmującej działkę nr 4/286 o pow. 1,4597 ha położonej w Mielnie – Unieściu.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Warunki przetargu >
3. Wzór oferty >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Wypis ze SUiKZP >
6. Wyrys ze SUiKZP >

09.10.2014 do godz. 10.00  
12.09.2014

MIELNO – UNIEŚCIE – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowanych niezabudowanych działek – ok. 200 m od plaży nadmorskiej, położonych w Mielnie – Unieściu, gmina Mielno

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Mapa – wyrys działek>
4. Decyzja podziałowa>
5. Wypis ze SUiKZP>
6. Zdjęcie nieruchomości 1>
7. Zdjęcie nieruchomości 2>

09.10.2014 do godz. 11.00  
12.09.2014

 USTROŃ – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW „Beskid”, położonej w Ustroniu-Hermanicach przy ul. Orzechowej 11, obejmującej działkę nr 183/2, obręb 0001 Hermanice, woj. ślaskie, powiat cieszyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Warunki przetargu >
3. Wzór oferty >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Wypis i wyrys ze SUiKZP >
6. Zdjęcie nieruchomości 1 >
7. Zdjęcie nieruchomosci 2 >

 08.10.2014 do godz. 11.00
10.09.2014

 POGORZELICA – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o pow. 893 m2, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 70 oraz 277, obręb 0007-Pogorzelica, położonej w Pogorzelicy przy ul. Leśnej 6., woj. zachodniopomorskie, gmina Rewal.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Warunki przetargu >
3. Wzór oferty >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Wypis i wyrys ze SUiKZP >
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >
8. Zdjęcie nieruchomosci 2 >
9. Zdjęcie nieruchomości 3 >
10. Zdjęcie nieruchomości 3 >

07.10.2014 do godz. 11.00  
 01.09.2014

MARÓZ – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w miejscowości Maróz, gmina Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Warunki przetargowe >
3. Wzór oferty >
4. Mapa nieruchomości >
5. Decyzja podziałowa >
6. Warunki zabudowy >
7. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy >
8. Zdjęcie nieruchomości 1 >

23.09.2014 do godz. 11.00  
29.08.2014

DARŁOWO –  przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW Neptun, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina miasto Darłowo.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Warunki przetargu  >
3. Wzór oferty >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Warunki zabudowy >
7. Załącznik nr 1 do warunków zabudowy >

25.09.2014 do godz. 11.00  
29.08.2014

MARÓZ – przetarg ustny nieograniczony w Siedzibie Spółki w Warszawie na sprzedaż 12 niezabudowanych działek o pow. od ok. 0,1150 ha do ok. 0,1820 ha, położonych w miejscowości Maróz, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie przetargowe >
2. Zał. nr 1 do Ogłoszenia – mapa >
3. Formularz zgłoszeniowy >
4. Decyzja podziałowa >
5. Warunki zabudowy>
6. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy>
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >

24.09.2014 do godz. 10.00  
08.07.2014

MARÓZ – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w miejscowości Maróz, gmina Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargowe >
3. Wzór oferty >
4. Mapa nieruchomości >
5. Decyzja podziałowa >
6. Warunki zabudowy >
7. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy >
8. Zdjęcie nieruchomości 1 >

23.07.2014 do godz. 11.00  
04.07.2014

MARÓZ – przetarg ustny nieograniczony w Siedzibie Spółki w Warszawie na sprzedaż 13 niezabudowanych działek o pow. od ok. 0,1050 ha do ok. 0,1820 ha, położonych w miejscowości Maróz, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Zał. nr 1 do Ogłoszenia – mapa >
3. Formularz zgłoszeniowy >
4. Decyzja podziałowa >
5. Warunki zabudowy>
6. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy>
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >

22.07.2014 do godz. 10.00  
30.05.2014

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej domkami campingowymi, stołówką oraz kawiarnią, położoną ok. 150 m od plaży nadmorskiej, obejmującej działkę nr 4/286 o pow. 1,4597 ha, obręb 0020 Pogorzelica, woj. zachodniopomorskie, gmina Mielno.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Wypis ze SUiKZP >
6. Wyrys ze SUiKZP >
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >

26.06.2014 do godz. 10.00  
30.05.2014

POGORZELICA – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o pow. 893 m2, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 70 oraz 277, obręb 0007-Pogorzelica, położonej w Pogorzelicy przy ul. Leśnej 6., woj. zachodniopomorskie, gmina Rewal.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Wypis i wyrys ze SUiKZP >
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >
8. Zdjęcie nieruchomosci 2 >

26.06.2014 do godz. 11.00  
30.05.2014

USTROŃ – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW „Beskid”, położonej w Ustroniu-Hermanicach przy ul. Orzechowej 11, obejmującej działkę nr 183/2, obręb 0001 Hermanice, woj. ślaskie, powiat cieszyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Wypis i wyrys ze SUiKZP >
6. Zdjęcie nieruchomości 1 >
7. Zdjęcie nieruchomosci 2 >

26.06.2014 do godz. 12.00
30.05.2014

MARÓZ – przetarg ustny nieograniczony w Oddziale Spółki – WDW Waplewo na sprzedaż 13 niezabudowanych działek o pow. od ok. 0,1050 ha do ok. 0,1820 ha, położonych w miejscowości Maróz, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Zał. nr 1 do Ogłoszenia – mapa >
3. Formularz zgłoszeniowy >
4. Decyzja podziałowa >
5. Warunki zabudowy>
6. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy>
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >

23.06.2014 do godz. 10.00  
22.05.2014

JURATA – przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę lokalu kawiarni Albatros o pow. 77 mkw w WDW Jurata

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Regulamin najmu i dzierżawy >

03.06.2014 do godz. 10.00  
25.04.2014

ROGOWO – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchmości gruntowej zabudowanej obejmującej działkęo nr ewidencyjnym 377/2, położonej w Rogowie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Wzór oferty >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Decyzja podziałowa >
6. Zdjęcia >

21.05.2014 do godz. 12.00  
25.04.2014

WIENIOTOWO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 8 działek gruntowych niezabudowanych o pow. od ok. 0,4000 ha do ok. 0,9890 ha, położonych w Wieniotowie, gm. Ustronie-Morskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Zaświadczenie z MZPZ – cz. I >
4. Zaświadczenie z MZPZ – cz. II >
5. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Mapa kompleksu działek >

19.05.2014 do godz. 11.00  
24.04.2014

MARÓZ – II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w miejscowości Maróz, gmina Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargowe >
3. Wzór oferty >
4. Mapa nieruchomości >
5. Decyzja podziałowa >
6. Warunki zabudowy >
7. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy >
8. Zdjęcie nieruchomości 1 >

15.05.2014 do godz. 11.00  
14.03.2014

MIELNO – UNIEŚCIE – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowanych niezabudowanych działek – ok. 200 m od plaży nadmorskiej, położonych w Mielnie – Unieściu, gmina Mielno

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Mapa – wyrys działek>
4. Decyzja podziałowa>
5. Wypis ze SUiKZP>
6. Zdjęcie nieruchomości 1>
7. Zdjęcie nieruchomości 2>

10.04.2014 do godz. 11.00
12.03.2014

STEGNA – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres od 01.06.2014r. do 31.12.2014r. z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 12 miesięcy, zabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1,2744 ha, położonej
w Stegnie, gmina Stegna przy ul. Lipowej 15

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy >
4. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >
5. Zaświadczenie ze Studium Zagospodarowania >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Zdjęcie nieruchomości 1 >
6. Zdjęcie nieruchomości 2 >
7. Zdjęcie nieruchomości 3 >

26.03.2014 do godz. 11.00
 

JURATAogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sezonową dzierżawę lokali i powierzchniużytkowej w WDW Jurata – Sopot.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Regulamin dzierżawy >

24.02.2014  
31.01.2014

MARÓZ – I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w miejscowości Maróz, gmina Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargowe >
3. Wzór oferty >
4. Mapa nieruchomości >
5. Decyzja podziałowa >
6. Warunki zabudowy >
7. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy >
8. Zdjęcie nieruchomości 1 >

26.02.2014 do godz. 11.00  
21.01.2014

STEGNA – III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1,2744 ha, położonej w Stegnie, gmina Stegna przy ul. Lipowej 15

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy >
4. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >
5. Zaświadczenie ze Studium Zagospodarowania >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Zdjęcie nieruchomości 1 >
6. Zdjęcie nieruchomości 2 >
7. Zdjęcie nieruchomości 3 >

 07.02.2014 do godz. 11.00
20.12.2013

MIELNO – UNIEŚCIE – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowanych niezabudowanych działek – ok. 200 m od plaży nadmorskiej, położonych w Mielnie – Unieściu, gmina Mielno

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Mapa – wyrys działek >
4. Decyzja podziałowa >
5. Wypis ze SUiKZP >
6. Zdjęcie nieruchomości 1>
7. Zdjęcie nieruchomości 2>

15.01.2014 do godz. 11.00  
19.12.2013

STEGNA – II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1,2744 ha, położonej w Stegnie, gmina Stegna przy ul. Lipowej 15

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy >
4. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >
5. Zaświadczenie ze Studium Zagospodarowania >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Zdjęcie nieruchomości 1 >
6. Zdjęcie nieruchomości 2 >
7. Zdjęcie nieruchomości 3 >

15.01.2014 do godz. 13.00  
19.12.2013

WADOWICE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków tworzących Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Podhalanin”, położonej w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego  17, obejmującej działki w następującej konfiguracji lub w całości:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu działek nr 4027/1i 4027/4 >
2. Warunki przetargu działek nr 4027/1 i 4027/4 >
3. Formularz ofertowy działek nr 4027/1 i 4027/4 >

4. Ogłoszenie o przetargu działki nr 4027/3 >
5. Warunki przetargu działki nr 4027/3 >
6. Formularz ofertowy działki nr 4027/3 >

7. Ogłoszenie o przetargu działki nr 4027/5 >
8. Warunki przetargu działek nr 4027/5 >
9. Formularz ofertowy działki nr 4027/5 >

10. Wypis z Rejestru Gruntów >
11. Zaświadczenie – konserwator zabytków >
12. Mapa nieruchomości >
13. Wypis i wyrys z MPZP >

15.01.2014 do godz. 10.00