Nieruchomości 2013

Data
ogłoszenia

OGŁOSZENIE Termin
składania
ofert
Ogłoszenie
wyników
04.12.2013 WADOWICE – przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokali i powierzchni użytkowej w WDW Podhalanin, przy ul. Wojska Polskiego 17 w Wadowicach

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami >

19.12.2013
15.11.2013

STEGNA – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1,2744 ha, położonej w Stegnie, gmina Stegna przy ul. Lipowej 15

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Wzór przedwstępnej umowy dzierżawy >
4. Wzór przyrzeczonej umowy dzierżawy >
5. Zaświadczenie ze Studium Zagospodarowania >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Zdjęcie nieruchomości 1 >
6. Zdjęcie nieruchomości 2 >
7. Zdjęcie nieruchomości 3>

11.12.2013
07.11.2013

HEL (JURATA) – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntowej nr 6/12 o pow. 1,7900 ha, położonej w Helu, gmina m. Hel ( ok. 300 m od granicy miejscowości Jurata)

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
4. Warunki zabudowy >
5. Decyzja podziałowa >
6. Załącznik do decyzji podziałowej >

05.12.2013
06.11.2013

WIENIOTOWO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 8 działek gruntowych niezabudowanych o pow. od ok. 0,4000 ha do ok. 0,9890 ha, położonych w Wieniotowie, gm. Ustronie-Morskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Zaświadczenie z MZPZ – cz. I >
4. Zaświadczenie z MZPZ – cz. II >
5. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Mapa kompleksu działek >

04.12.2013  
06.11.2013

MARÓZ – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 13 niezabudowanych działek o pow. od ok. 0,1050 ha do ok. 0,1820 ha, położonych w miejscowości Maróz, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Zał. nr 1 do Ogłoszenia – mapa >
3. Formularz zgłoszeniowy >
4. Decyzja podziałowa >
5. Warunki zabudowy>
6. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy>
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >

04.12.2013  
06.11.2013

KOŁOBRZEG – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW KOŁOBRZEG, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 31, obejmującej działkę nr 3/2, obręb 0014, woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki I przetargu  >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów  >
5. Wypis ze SUiKZP >
6. Wyrys ze SUiKZP >
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >
8. Zdjęcie nieruchomości 2 >

04.12.2013  
06.11.2013

BORÓWNO – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków tworzących Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Żagiel” , położonej na Jeziorem Borówno w Borównie przy ul Spacerowej 1, obejmujacej działki o łacznej pow. 10,8565 ha.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Zaświadczenie ze Studium zagospodarowania >
6. Zdjęcie nieruchomości >
7. Zdjęcie nieruchomości >
8.
Zdjęcie nieruchomości >
9. Zdjęcie nieruchomości >

04.12.2013  
08.11.2013

KOŚCIELISKO – przetarg ustny nieograniczony – licytacja na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działki nr 2709/2, 2711/3, 2712/5 i 2712/7 o łącznej pow. 0,1390 ha, położonej w Kościelisku, ul. St. Nędzy-Kubińca 101,

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszenia do licytacji >
3. Wypis i wyrys z MPZP >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Zdjęcie budynku >

 28.11.2013
09.10.2013 WADOWICE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków tworzących Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Podhalanin”, położonej w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego  17, obejmującej działki:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu działek nr 4027/1i 4027/4 >
2. Warunki przetargu działek nr 4027/1 i 4027/4 >
3. Formularz ofertowy działek nr 4027/1 i 4027/4 >

4. Ogłoszenie o przetargu działki nr 4027/3 >
5. Warunki przetargu działki nr 4027/3 >
6. Formularz ofertowy działki nr 4027/3 >

7. Ogłoszenie o przetargu działki nr 4027/5 >
8. Warunki przetargu działek nr 4027/5 >
9. Formularz ofertowy działki nr 4027/5 >

10. Wypis z Rejestru Gruntów >
11. Zaświadczenie – konserwator zabytkó >
12. Mapa nieruchomośc >
13. Wypis i wyrys z MPZP >

06.11.2013  
18.10.2013

JURATAprzetarg ustny publiczny na sprzedaż autobusów Autosan H9.20 12,5ti Jelcz PR 110 16t.

Ogłoszenie o przetargu >

31.10.2013
19.09.2013

HEL (JURATA) – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntowej nr 6/12 o pow. 1,7900 ha, położonej w Helu, gmina m. Hel ( ok. 300 m od granicy miejscowości Jurata)

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
4. Warunki zabudowy >
5. Decyzja podziałowa >
6. Załącznik do decyzji podziałowej >

17.10.2013  
19.09.2013

BORÓWNO – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków tworzących Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Żagiel” , położonej na Jeziorem Borówno w Borównie przy ul Spacerowej 1, obejmujacej działki o łacznej pow. 10,8565 ha.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Zaświadczenie ze Studium zagospodarowania >
6. Zdjęcie nieruchomości >
7.
Zdjęcie nieruchomości >
8. Zdjęcie nieruchomości >

17.10.2013
12.09.2013

STEGNA – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW RELAKS, położonej w Stegnie przy ul. Lipowej 15, obejmującej działkę nr 1231/2, obręb 0015 Stegna, woj. pomorskie, powiat nowodworski.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypisi wyrys z Rejestru Gruntów >
5. Wypis ze SUiKZP >
6. Zdjęcie nieruchomości 1 >
7. Zdjęcie nieruchomości 2 >
8. Zdjęcie nieruchomości 3>

10.10.2013  
12.09.2013 WIENIOTOWO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 9 działek gruntowych niezabudowanych o pow. od ok. 0,4000 ha do ok. 0,9890 ha, położonych w Wieniotowie, gm. Ustronie-Morskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszeniowy >
3. Zaświadczenie z MZPZ – cz. I >
4. Zaświadczenie z MZPZ – cz. II >
5. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Mapa kompleksu działek >

10.10.2013  
12.09.2013

MARÓZ -przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 13 niezabudowanych działek o pow. od ok. 0,1060 ha do ok. 0,1820 ha, położonych w miejscowości Maróz, woj. warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Zał. nr 1 do Ogłoszenia – mapa >
3. Formularz zgłoszeniowy >
4. Decyzja podziałowa >
5. Warunki zabudowy>
6. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy>
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >

10.10.2013
04.09.2013

KOŁOBRZEG – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW KOŁOBRZEG, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 31, obejmującej działkę nr 3/2, obręb 0014, woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki I przetargu  >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów  >
5. Wypis ze SUiKZP >
6. Wyrys ze SUiKZP >
7. Zdjęcie nieruchomości 1 >
8. Zdjęcie nieruchomości 2 >

 02.10.2013
04.09.2013

USTROŃ – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków WDW „Beskid”, położonej w Ustroniu-Hermanicach przy ul. Orzechowej 11, obejmującej działkę nr 183/2, obręb 0001 Hermanice, woj. ślaskie, powiat cieszyński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki I przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Zdjęcie nieruchomości 1 >
7. Zdjęcie nieruchomosci 2 >

Uwaga:
Dla nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą nr XIX/209/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2008r. w spraiwe uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń, w/w nieurchomość położona jest na terenie 1UT – teren usług i mieszkalnictwa w zakresie turystyki; zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

http://www.ustron.pl/biznes.htm
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C95E2D2C34

 02.10.2013
04.09.2013 MIĘDZYZDROJE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zabytkową kamienicą, położonej w Międzyzdrojach przy ul. Rybackiej 6, obejmującej działkę nr 165/3, obręb 0020 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, powiat kamieński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki I przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów >
6. Wypis ze SUiKZP >
7. Wyrys ze SUiKZP >
8. Zaświadczenie – konserwator zabytkó >
9. Zdjęcie nieruchomości >

02.10.2013
21.08.2013

DARŁOWO – I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami ośrodka wypoczynkowego, położonej w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26, woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina miasto Darłowo.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o I przetargu >
2. Warunki I przetargu  >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów – działka nr 2/26 >
5. Wyrys z Rejestru Gruntów – działka nr 2/26 >
6. Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów – działka nr 2/35, 2/36 >
7. Wypis z MPZP – działka nr 2/26 >
8. Warunki zabudowy >
9. Załącznik nr 1 do warunków zabudowy >

17.09.2013
 21.08.2013

WADOWICE – II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej m. in. budynkiem WDW „Podhalanin”, położonej w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 17, woj. małopolskie, powiat wadowicki.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o II przetargu >
2. Warunki II przetargu  >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Zaświadczenie – konserwator zabytków >
6. Mapa nieruchomości >
7. Wypis i wyrys z MPZP >

17.09.2013  
28.08.2013

JURATA – przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę lokalu i powierzchni użytkowej w WDW Jurata w budynku „Delfin” o pow. 257 m kw.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Regulamin najmu i dzierżawy  nieruchomości w DW WAM>

13.09.2013
30.08.2013

JURATA – przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony, pola karawaningowego o pow. 0,7330 ha wraz z budynkiem socjalnym stanowiące część ośrodka wypoczynkowego „Jantar”.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz ofertowy >
3. Umowa przedwstępna dzierżawy >
4. Umowa dzierżawy >

UWAGA: informujemy, że w umowie dzierżawy uległy zmianie zapisy § 5.

13.09.2013
03.07.2013

WADOWICE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej m. in. budynkiem WDW „Podhalanin”, położonej w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 17

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz ofertowy >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Zaświadczenie – konserwator zabytków >
6. Mapa nieruchomości >
7. Wypis i wyrys z MPZP >

30.07.2013
05.07.2013

MARÓZ – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 nieruchomości gruntowych, stanowiących niezabudowane działki położone w miejscowości Maróz, gmina Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Zał. nr do Ogłoszenia o przetargu>
3. Formularz zgłoszeniowy >
4. Mapa nieruchomości >
5. Decyzja podziałowa>
6. Warunki zabudowy>
7. Zał. nr 1 do Warunków zabudowy>

29.07.2013  
25.06.2013

KOŚCIELISKO – przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń garażowych, zlokalizowanych na terenie Oddziału WDW Zakopane, ul. Nędzy-Kubińca 101, 34-511 Kościelisko

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Oświadczenie >
3. Formularz ofertowy >
4. Wzór umowy najmu >
5. Regulamin najmu i dzierżawy >

11.07.2013
18.06.2013

WIENIOTOWO – przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 11 działek gruntowych niezabudowanych o nr-ach ewidencyjnych: 35/67, 35/68, 35/69, 35/70, 35/71, 35/72, 35/73, 35/74, 35/75, 35/76, 35/77, położonych w Wieniotowie, gm. Ustronie-Morskie.

UWAGA!
Dokonano aktualizacji ogłoszenia o przetargu, dodany został zapis:

„W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w §109 p. 1 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. Ust. 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) umowa przedwstępna
z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zawierała warunek uzyskania stanowiska Wójta Gminy Ustronie Morskie

o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu”.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszenia do licytacji >
3. Zaświadczenie z MZPZ – cz. I >
4. Zaświadczenie z MZPZ – cz. II >
5. Wypis z Rejestru Gruntów >
6. Mapa kompleksu działek >

12.07.2013
12.06.2013

JURATA – przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę lokali i powierzchni użytkowej w Rewita WDW Jurata.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >

27.06.2013
12.06.2013

KOŚCIELISKO – przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczenia magazynowego o pow. 178 mkw., zlokalizowanego na terenie Oddziału Rewita WDW Zakopane w Kościelisku, ul. St. Nędzy-Kubińca 101.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Oświadczenie >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Wzór umowy najmu >
5. Regulamin najmu i dzierżawy nieruchomości >

26.06.2013
10.06.2013

KOŚCIELISKO – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działki o nr-ach ewidencyjnych: 2709/2, 2711/3, 2712/5 i 2712/7, położonej w Kościelisku, ul. St. Nędzy-Kubińca 101.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Zaświadczenie z UM Kościelisko >
5. Wypis z Rejestru Gruntów >
6. Zdjęcie budynku >

 24.06.2013
04.06.2013

USTROŃ-HERMANICE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków tworzących Rewita WDW „Beskid”.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszenia do licytacji >
3. Zaświadczenie z MZPZ >
4. Zaświadczenie z UM Ustroń >
5. Wypis z Rejestru Gruntów >

02.07.2013
27.05.2013

MIĘDZYZDROJE – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 165/3, obręb 0020 Międzyzdroje, o pow. 0,0545 ha, położonej w Międzyzdrojach przy ul. Rybackiej 6,
pow. kamieński.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Zaświadczenie z WUOZ Szczecin >
5. Wypis z SUiKZP >
6. Wyrys z SUIKZP >

24.06.2013
03.06.2013

WIENIOTOWO – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
11 działek niezabudowanych położonych w Wieniotowie,
gmina Ustronie-Morskie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Formularz zgłoszenia do licytacji >
3. Zaświadczenie z MZPZ – cz. I >
4. Zaświadczenie z MZPZ – cz. II >
5. Wypis z Rejestru Gruntów >
6. Mapa kompleksu >

27.06.2013
08.05.2013

DARŁOWO – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę
o nr ewidencyjnym 2/26, położonej w Darłowie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Zaświadczenie z MZPZ >
5. Wypis z Rejestru Gruntów >

06.06.2013
08.05.2013

STEGNA – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę
o nr ewidencyjnym 1231, położonej w Stegnie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Zaświadczenie z UG Stegna >
5. Wypis z Rejestru Gruntów >

06.06.2013
06.05.2013

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę sezonową lokali i powierzchni użytkowej
w Rewita WDW Unieście.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Umowa dzierżawy: Pole biwakowe >
5. Umowa dzierżawy: Pomieszczenia Jamno >
6. Regulamin najmu i dzierżawy nieruchomości >

04.06.2013
30.04.2013

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
o nr ewidencyjnym 4/286 w Unieściu, przy ul. Suriana 9.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Podział geodezyjny nieruchomości >

29.05.2013
30.04.2013

MIELNO-UNIEŚCIE – przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
o nr ewidencyjnym 4/288 w Unieściu, przy ul. Suriana 9.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Podział geodezyjny nieruchomości >

29.05.2013
30.04.2013

ROGOWO – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchmości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę
o nr ewidencyjnym 387/2, położonej w Rogowie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Podział geodezyjny działki >

29.05.2013
30.04.2013

ROGOWO – przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchmości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę
o nr ewidencyjnym 387/4, położonej w Rogowie.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
1. Ogłoszenie o przetargu >
2. Warunki przetargu >
3. Formularz zgłoszenia do licytacji >
4. Wypis z Rejestru Gruntów >
5. Podział geodezyjny działki >

29.05.2013
Data
ogłoszenia
OGŁOSZENIE Termin
składania
ofert
Dokumenty
do pobrania
Ogłoszenie
wyników
12.04.2013 POGORZELICA – sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 70 oraz 277, obręb 0007-Pogorzelica, położonej w Pogorzelicy przy ul. Leśnej 6. 10.05.2013

Ogłoszenie
Warunki przetargu
Wypis z RJ
Wypis ze studium
Wzór oferty
Zdjęcie

 
14.03.2013 USTRON-HERMINICE – sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działkę nr 183/2, obręb 0001-Hermanice, o pow. 3.4976 ha, położoną przy ul. Orzechowej 11 w Ustroniu-Hermanicach 10.05.2013

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wypis z MPZP
Wypis z RJ
Warunki przetargu

 
29.03.2013 JURATA – przetargi pisemne nieograniczone na sezonową dzierżawę lokali i powierzchni użytkowej w WDW Jurata przy ul.Wojska Polskiego 16.04.2013

Formularz
Ogłoszenie
Regulamin
Umowa
Warunki
Załącznik

STEGNA – dzierżawa gruntowej nieruchomości zabudowanej budynkami ośrodka wypoczynkowego, położonego w Stegnie przy ul. Lipowej 15, o pow. 1,28 ha. 22.03.2013

Formularz
Umowa
Ogłoszenie
Plan sytuacyjny

 
15.02.2013 USTROŃ – HERMANICE – sprzedaż gruntowej nieruchomosci zabudowanej budynkiem WDW Beskid, obejmująca działkę nr 183/2, obręb 0001 Hermanice, o pow. 3,4976 ha, położoną przy ul. Orzechowej 11 w Ustroniu-Hermanicach. 14.03.2013

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wypis z MPZP
Wypis z RJ
Warunki przetargu

15.02.2013 MIĘDZYZDROJE – sprzedaż gruntowej nieruchomości zabudowanej zabytkową kamienicą, obejmująca działkę nr 165/3, obręb 0020 Międzyzdroje, o pow. 0,0545 ha, położoną przy ul. Rybackiej 6 w Międzyzdrojach. 14.03.2013

Ogłoszenie
Warunki przetagru
Wzór oferty
Wypis SUiKZP
Wyrys SUiKZP
Zaświadczenie konserwatora

29.01.2013 KOŚCIELISKO – sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem biurowym położonych w Kościelisku przy ul. Nędzy-Kubińca 101, o łącznej powierzchni 0,1390 ha. 26.02.2013

Ogłoszenie
Warunki przetargu
Wzór oferty
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Plan
Wypis i wyrys z RJ
Wypis z MPZP
Mapa

DARŁOWO – dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami ośrodka wypoczynkowego położonego w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 26 o powierzchni 3,2402 ha. 7.02.2013

Formularz
Plan sytuacyjny
Ogłoszenie
Umowa
Budynek
Stołówka
Altana

KOŁOBRZEG – dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami ośrodka wypoczynkowego położonego w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 31 o powierzchni 3,0322 ha. 7.02.2013

Formularz
Ogłoszenie
Plan sytuacyjny
Umowa
Budynek glowny

STEGNA – Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę o numerze ewid. 1231 obręb ewidencyjny Stegna [Nr 0015] położonej w Stegnie, powiat nowodworski, woj. pomorskie o powierzchni 1,2800 ha. 7.02.2013

Ogłoszenie
Warunki przetargu
Wzór oferty
Wypis z RGiB
Zaświadczenie ze studium