Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o.
Niniejsze postępowanie kwalifikacyjne dotyczy wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu III kadencji Zarządu AMW REWITA Sp. z o.o. na lata 2017 – 2020.

Całość ogłoszenia dostępna w poniższym pliku:
 Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa AMW REWITA Sp. z o.o.