Konferencja: „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”

Z przyjemnością informujemy, iż po raz kolejny w naszym ośrodku Rewita w Kościelisku, w dniach 14-17 października 2018

r. odbędzie się Konferencja z cyklu: „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej” organizowana jest przez IGSMiE PAN oraz Komitet Zrównoważonej

Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Konferencja objęta jest także patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Konferencja stwarza możliwości spotkań i dyskusji różnych środowisk inżynieryjno-technicznych, badawczych i naukowych zainteresowanych problematyką pozyskania pierwotnych nośników energii i ich przemysłowego wykorzystania przy minimalizacji oddziaływania na środowisko. Główne tematy konferencji to: górnictwo węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju, zasoby krajowych surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie, paliwa dla energetyki: rynki i technologie, tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii, zapotrzebowanie na paliwa, energię elektryczną i cieplną, energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona, rynki i giełdy paliw i energii, emisyjność paliw, handel emisjami, zagrożenia i szanse dla krajowej energetyki.

Tematyka konferencji: https://min-pan.krakow.pl/se/