POGORZELICA – W SPRZEDAŻY

Nieruchomość w Pogorzelicy o powierzchni  3,1407 ha– na sprzedaż

Nieruchomość składa się z działek o numerach ewidencyjnych 70 i 277 o łącznej powierzchni gruntu 3,1407 ha.

Dla terenu, na którym znajdują się działki, obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzony Uchwałą nr XIV/97/19 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2019 r. Obszar położenia nieruchomości został oznaczony w obowiązującym planie jako C 13-UT, czyli przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne.

Nieruchomość położona jest w nadmorskiej strefie turystycznej w miejscowości Pogorzelica, w odległości około:

  • 1,2 km od morza i plaży,
  • 1,5 km od jeziora Liwia Łuża,
  • 2,5 km na północ od drogi nr 102,
  • 4,0 km na wschód od centrum Niechorza
  • 10 km na północny zachód od Trzebiatowa

Najbliższe otoczenie to w przeważającej większości tereny leśne. Od południa i wschodu znajdują się zabudowania jednorodzinne wolnostojące i rekreacyjne. Natomiast od strony północnej i zachodniej – tereny niezabudowane, zadrzewione i zakrzewione. W pobliżu, od strony wschodniej znajduje się zarastające jezioro Konarzewo.

Dostęp do drogi publicznej

Zapewniony jest poprzez odpłatną i ustanowioną na czas nieoznaczony służebność drogi koniecznej przebiegającej przez następujące działki o nr ewid:. 63/21 objętej księgą wieczystą numer SZ1G/00042913/0; 63/22 i 63/24 objętych księgą wieczystą numer SZ1G/00046805/8 oraz 63/23 objętej księgą wieczystą numer SZ1G/00044504/4, polegająca na prawie swobodnego przechodu oraz przejazdu.

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Nieruchomość składa się z dwóch działek, które razem tworzę teren o nieregularnym kształcie. Teren jest płaski i częściowo ogrodzony. W przeważającej części działki porośnięte są wysokimi drzewami.

Nieruchomość posiada przyłącze do prądu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Sieć techniczna na terenie nieruchomości jest zdegradowana, wyeksploatowana i nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania.

Do końca 2011 roku na terenie nieruchomości funkcjonował sezonowy ośrodek wypoczynkowy. W południowo-zachodniej części nieruchomości posadowiony jest murowany budynek wielofunkcyjny. W przeszłości pełnił funkcję administracyjną oraz częściowo mieszkalną, z kuchnią, jadalnią i świetlicą, o powierzchni zabudowy ok. 568 m². Północna część budynku pochodzi z lat 30-tych XX w. i jest dwukondygnacyjna, południowa część jednokondygnacyjna z lat 60-tych ubiegłego stulecia. Budynki ze względu na stan techniczny nie nadają się do użytku.

 

 

 

 

 

Data i miejsce przetargu/składania ofert

Pogorzelica: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmujących działki o numerach ewidencyjnych 70 i 277 o łącznej pow. 3,1407 ha wraz z ustanowioną służebnością gruntową przez działki nr 63/21, 63/22, 63/23 i 63/24 położonej w miejscowości Pogorzelica przy ul. Leśnej 6, obręb Pogorzelica, gmina Rewal, powiat Gryficki, województwo zachodniopomorskie, objętej księgą wieczystą o nr SZ1G/00027479/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryficach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ogłoszenie przetargowe.
Zał. nr 1. Wzór oświadczenia.
Zał. nr 2. Informacja o ochronie Danych Osobowych.
Zał. nr 3. Wypis z rejestru gruntów.
Zał. nr 4. Wyrys z rejestru gruntów.

 

Termin przetargu – 16.12.2020 r., godz. 12:00  w siedzibie Spółki
AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
I piętro, sala konferencyjna