MIĘDZYZDROJE UL. RYBACKA – WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

Nieruchomość w Międzyzdrojach o powierzchni 0,0545 ha – wkrótce w sprzedaży

 

Nieruchomość inwestycyjna położona w Międzyzdrojach przy ul. Rybackiej 6, w centralnej części miasta. Otoczenie nieruchomości stanowi urokliwa zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa; w pobliżu głównych atrakcji – w odległości ok. 30 m od promenady oraz ok. 140 m od nadmorskiej plaży.

 

Dostęp do drogi publicznej

Zapewniony drogą asfaltową bezpośrednio od ul. Rybackiej.

 

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Działka inwestycyjna, w całości ogrodzona, zabudowana Haus Triton dawnym eleganckim pensjonatem przy plaży z widokiem na morze, znanym z lat 30. XX wieku z dobrego jedzenia.

Budynek o powierzchni użytkowej 752,00 m2, w tym powierzchnia piwnic 203,16 m2 wpisany jest do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, obecnie nie jest użytkowany.

Nieruchomość leży na terenie w pełni uzbrojonym, posiada przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, energetycznej i ciepłociągu (ogrzewana jest z własnej kotłowi gazowej).

 

Kształt i topografia:

Kształt nieruchomości nieregularny, teren płaski.

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość położona na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:

U – Tereny zabudowy usługowej,

UK – Tereny usług kultury i kultu religijnego,

UT – Tereny zabudowy usług turystycznych na obszarze miasta.

 

Szczegóły:

U – Tereny zabudowy usługowej.

Funkcje:

− podstawowa – lokalizacja zabudowy i funkcji usługowych związanych z obsługą mieszkańców i turystów,

− dopuszczalne funkcje uzupełniające: lokalizacja obiektów tj. domy opieki społecznej dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, hospicja itp.,

− w szczególności dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej z zaleceniem docelowej adaptacji na funkcje zgodne z podstawowym przeznaczeniem terenu.

UK Tereny usług kultury i kultu religijnego.

Funkcje:

− podstawowa – lokalizacja zabudowy i funkcji związanych z kulturą i kultem religijnym,

− dopuszczalne funkcje uzupełniające – lokalizacja zabudowy towarzyszącej, w tym mieszkaniowej i związanej z zakwaterowaniem, z możliwością przebudowy.

UT – Tereny zabudowy usług turystycznych na obszarze miasta.

Funkcje:

− podstawowa – lokalizacja zabudowy zamieszkania zbiorowego, m.in. budynków hoteli i zakwaterowania turystycznego,

− dopuszczalne funkcje uzupełniające – lokalizacja zabudowy rekreacji indywidualnej, usługowej i urządzeń związanych z wypoczynkiem i rekreacją, usług handlu, gastronomii, usług publicznych,

− w szczególności dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej z zaleceniem docelowej adaptacji na funkcje zgodne z podstawowym przeznaczeniem terenu.