Maróz – w sprzedaży

Nieruchomość w Marózie – na sprzedaż

Działki niezabudowane położone w południowo-zachodniej części wsi Maróz,
w odległości ok. 6 km od Waplewa i od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk. Wieś Maróz jest popularnym ośrodkiem wypoczynkowym ze względu na okoliczne lasy oraz jezioro. Oprócz licznych prywatnych kwater znajdują się tam również dwa ośrodki wypoczynkowe oraz zabudowa letniskowa. Kompleks położony jest w odległości ok. 500 m od Jeziora Maróz, od strony wschodniej i południowej jest częściowo ogrodzony.

Dostęp do drogi publicznej

Do wsi prowadzi lokalna droga asfaltowa, dojazd do działek odbywa się przez działkę drogową
o nr. ewid. 41/21.

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Działki uzbrojone są w sieć energetyczną. Sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna znajdują się w zasięgu działek, wzdłuż drogi gminnej.

Zagospodarowanie przestrzenne:

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX-348/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem „R” – tereny rozwoju funkcji turystycznej.

Strefa

Przedmiotowe nieruchomości położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej.

 

 

Ogłoszenie Data i miejsce przetargu/składania ofert
Maróz – Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Maróz, obręb ewidencyjny 0020 Maróz, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, objętych księgą wieczystą KW nr OL1O/00030082/0, OL1O/00167659/5, w czterech postępowaniach.

Ogłoszenie przetargowe.
Zał. nr 1. Wzór oświadczenia.
Zał. nr 2. Informacja o ochronie danych osobowych.
Zał. nr 3. Mapa ewidencyjna.
Zał. nr 4. Wypis z rejestru gruntów.
Zał. nr 5. Wypis ze SUiKZP.
Zał. nr 6. Wypis z MPZP.
Zał. nr 7. Zaświadczenie dot. lasów.
Zał. nr 8. Zaświadczenie dot. rewitalizacji.

Termin przetargu – 22.07.2020 r.

godz. 11:00 – postępowanie nr I

godz. 11:30 – postępowanie nr II

godz. 12:00 – postępowanie nr III

godz. 12:30 – postępowanie nr IV

w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.