Kołobrzeg – w sprzedaży

Nieruchomość w Kołobrzegu o powierzchni 3,0322 ha – na sprzedaż

Nieruchomość inwestycyjna położona w północno-wschodniej części miasta Kołobrzeg, ok. 750 m od plaży i morza. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, hotelowa, condo-apartamentowa i turystyczna.

Dostęp do drogi publicznej

Zapewniony drogą asfaltową bezpośrednio od ul. Wschodniej.

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Działka zabudowana budynkami pozostałymi po dawnym ośrodku wczasowym, w całości ogrodzona, z bramami wjazdowymi i furtkami od strony ul. Wschodniej. Teren jest w części oświetlony. Na terenie ośrodka urządzone są dwa parkingi.

Nieruchomość leży na terenie w pełni uzbrojonym, posiada przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, energetycznej, telefonicznej i ciepłociągu (ogrzewana jest z własnej kotłowi gazowej).

Kształt i topografia:

Kształt nieruchomości stosunkowo regularny, zbliżony do trapezu, teren płaski.

W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość położona na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości ujęte w studium, jako MW-8 tj. tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oraz mieszkaniowo usługowej i oświatowej.

Możliwość uzupełnienia terenu o następujące funkcje:

  • mieszkaniową wielorodzinną,
  • usługową,
  • gastronomiczną,
  • rekreacyjno – sportową,
  • usługowo – oświatową i kulturową.

Strefa

Przedmiotowa nieruchomość leży w strefie Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego oraz położona jest przy granicy obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko – Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego.

 

 

 

Data i miejsce przetargu/składania ofert
Kołobrzeg: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kołobrzegu.

Ogłoszenie przetargowe z dnia 22.06.2020 r. – zmiana daty przetargu i wpłaty wadium
Ogłoszenie przetargowe.
Zał. nr 1. Wzór oświadczenia.
Zał. nr 2. Informacja o ochronie Danych Osobowych.
Zał. nr 3. Mapa ewidencyjna.
Zał. nr 4. Wypis z rejestru gruntów.
Zał. nr 5. Wypis ze SUiKZP.
Zał. nr 6. Studium – mapa.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9

 

Termin przetargu – 31.07.2020 r., godz. 13:00

w siedzibie Spółki
AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie

przy ul. św. Jacka Odrowąża 15,
I piętro, sala konferencyjna.