O nas

AMW REWITA Sp. z o.o. (dawniej Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.) została utworzona w lipcu 2011 roku w ramach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (obecnie Agencji Mienia Wojskowego). Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie 11 funkcjonującymi ośrodkami wypoczynkowymi zlokalizowanymi w najpiękniejszych zakątkach Polski oraz pozostałym mieniem po dawnych Wojskowych Domach Wypoczynkowych. Podstawą prawną funkcjonowania spółki jest ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja nr 398/MON z dnia 27.10.2010 r. w sprawie przekazania zadań oraz mienia likwidowanych WDW i WZW oraz przejścia tych zakładów pracy do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Pobierz Wieloletni plan strategiczny Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017 [ PDF ]

Dane rejestrowe AMW REWITA Sp. z o.o.

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000394569
Kapitał zakładowy: 534.072.000,00 zł • REGON 142990254 • NIP 701 030 24 56

Biuro Zarządu:
AMW REWITA Sp. z o.o.
03-310 Warszawa • ul. św. Jacka Odrowąża 15
tel. +48 (22) 270 95 50 • fax +48 (22) 270 21 43
e-mail sekretariat@rewita.pl