Rewita WDW Zakopane

W dn. 9-18 kwietnia br. spędziłem z żoną urlop w Domu Wczasowym "Przyjaźń" w Zakopanem. Był to nasz trzeci pobyt w tej placówce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu, także poprzednich. Dostrzegliśmy i doceniamy profesjonalną, wychodzącą ...
 

Jan Ośmiałowski z żoną

Zobacz wszystkie

 • Las
 • Jezioro
 • Morze
 • Las
 • Morze
 • Góry
 • Góry

AMW REWITA Sp. z o.o.

Rewita Międzyzdroje

364 miejsca noclegowe
161 pokoi
odnowa biologiczna
Rewita WDW Międzyzdroje

Ceny od 81 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Rogowo

834 miejsca noclegowe
302 pokoje
grota solna, korty tenisowe
Rewita WDW Rogowo

Ceny od 82 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Mielno

353 miejsca noclegowe
148 pokoi
9 sal konferencyjnych
pomost żeglarski, sala fitness
Rewita WDW Unieście

Ceny od 95 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Jurata

1081 miejsc noclegowych
425 pokoi
9 sal konferencyjnych
szkółka windsurfingowa, korty tenisowe
Rewita WDW Jurata

Ceny od 102 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Sopot

235 miejsc noclegowych
120 pokoi
5 sal konferencyjnych
korty tenisowe
Rewita WDW Sopot

Ceny od 75 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Waplewo

400 miejsc noclegowych
135 pokoi
8 sal konferencyjnych
pomost żeglarski, korty tenisowe
Rewita WDW Waplewo

Ceny od 80 zł/os. noc

Zobacz więcej

Rewita Pieczyska

159 miejsc noclegowych
60 pokoi
3 sale konferencyjne
pomost żeglarski
Rewita WDW Pieczyska

Ceny od 50 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Rynia

196 miejsc noclegowych
96 pokoi
7 sal konferencyjnych
przystań żeglarska
Rewita WDW Rynia

Ceny od 115 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Kościelisko

475 miejsc noclegowych
235 pokoi
8 sal konferencyjnych
korty tenisowe, siłownia
Rewita WDW Kościelisko

Ceny od 75 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Zakopane

62 miejsca noclegowe
33 pokoje
bliskie sąsiedztwo z centrum Zakopanego / Krupówki
Rewita WDW Zakopane

Ceny od 80 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Niedzica

100 miejsc noclegowych
21 domków
boisko do gry w siatkówkę, bilard
Rewita WDW Niedzica

Ceny od 25 zł/os. za noc

Zobacz więcej

Rewita Solina

662 miejsc noclegowych
251 pokoi
3 sale konferencyjne
basen kryty, przystań żeglarska
Rewita WDW Solina

Ceny od 115 zł/os. za noc

Zobacz więcej
Mrzeżyno
Sopot
Koronowo
Olsztynek
Niedzica
Międzyzdroje
Białobrzegi
Solina
Zakopane
Hel
Mielno-Unieście
Kościelisko

Rewita

...miejsca w których dobrze wypoczniesz

 

Rewita

Badanie sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.

2017-08-03
Badanie sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ulica św. J. Odrowąża 15 ogłasza postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. za lata obrotowe 2017 – 2018.

Przedmiot zamówienia:

Badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań zgodnie z zakresem wskazanym w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badania dotyczyć będą lat 2017 – 2018.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na piśmie nie później niż w terminie do 16 sierpnia 2017 r., w sekretariacie Spółki 03-310 Warszawa, ul. Św. J. Odrowąża 15 do godz. 14.00 w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018”.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 1. Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki .
 2. Minimalna liczba osób zespołu: 3 osoby jednocześnie podczas badania sprawozdania finansowego Spółki.
 3. Badanie metodą pełną następujących obszarów działalności Spółki:
 • kosztów i przychodów działalności operacyjnej;
 • pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych;
 • kosztów i przychodów finansowych;
 • zysków i strat nadzwyczajnych;
 • rezerw i odpisów aktualizacyjnych;
 • umów różnego rodzaju pośrednictwa.
 1. Rada Nadzorcza ustala dla dokumentów z obszaru koszty i przychody z działalności operacyjnej poziom istotności w wysokości 30 tys. zł, po przekroczeniu którego dokumenty związane z ww. obszarami muszą zostać zbadane przez biegłego rewidenta metodą pełną. Informacja o przewidywanej liczbie transakcji w tym obszarze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z innymi danymi: www.rewita.pl.
 2. Rada Nadzorcza ustala dla dokumentów z pozostałych wyżej wymienionych obszarów poziom istotności w wysokości 10 tys. zł, po przekroczeniu którego dokumenty związane z ww. obszarami muszą zostać zbadane przez biegłego rewidenta metodą pełną. Informacja o przewidywanej liczbie transakcji w tym obszarze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z innymi danymi: www.rewita.pl.
 3. Obecność biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w przypadku takiej konieczności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszt uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu oraz na Posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.
 4. Obowiązek przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 5. Możliwość zakończenia współpracy przed terminem przez każdą ze stron.
 6. Zawarcie umowy wedle wzoru opracowanego przez Zarząd Spółki zamieszczonego
  wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki.

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:

 • informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru firm audytorskich, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP;
 • oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską wymogów, o których mowa w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnego sprawozdania o badanym sprawozdaniu finansowym, obecność kluczowego biegłego rewidenta na Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 • wskazanie osób przeprowadzających poszczególne badanie z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego, dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta oraz doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów wielooddziałowych);
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, w tym z branży, w której działa Spółka.

Kryteria wyboru oraz sposób oceny ofert:

 • cena oferty – waga 50%,
 • doświadczenie w branży, w której działa Spółka – waga 25%,
 • doświadczenie w badaniu podmiotów wielooddziałowych – waga 25%.

Oceny ofert dokonuje Rada Nadzorcza na posiedzeniu po analizie dostarczonej dokumentacji.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2017 r. po godz. 16.00 w siedzibie Spółki (03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża 15).

Informacje dodatkowe:

 • termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz przedłożenia sprawozdań ustala się: za rok 2017 nie później niż 31 marca 2018 r. oraz za rok 2018 nie później niż do 31 marca 2019;
 • oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania;
 • o wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Załączniki do pobrania

AMW REWITA Sp. z o.o. •  św. Jacka Odrowąża 15 • 03-310 Warszawa
tel. +48 (22) 270 95 50 • fax +48 (22) 270 21 43 • sekretariat@rewita.pl

Realizacja: PROFITROOM

 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij